เที่ยวเมืองพะม่า

เที่ยวเมืองพะม่า

Show full item record

Title: เที่ยวเมืองพะม่า
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Description: เรื่องราวของประเทศพม่าและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาสนคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยาพิชัยญาติ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHd9cbaf881104bd530fd9a2
Date: 1943

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 24.03Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record