พระประวัติและฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

พระประวัติและฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

Show full item record

Title: พระประวัติและฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: พระประวัติและรูปฝีพระหัตถ์เส้นดินสอพร้อมคำอธิบายของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ม.ร.ว.โต จิตรพงศ์ พิมพ์สนองพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๙๓
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHf02f1c9dde05d73f49cd84
Date: 1950

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-artculture-00080.pdf 70.11Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record