เรื่องตระกูลวงษ์พระยาอัพภันตรีกามาตย์ (ดิศ)

เรื่องตระกูลวงษ์พระยาอัพภันตรีกามาตย์ (ดิศ)

Show full item record

Title: เรื่องตระกูลวงษ์พระยาอัพภันตรีกามาตย์ (ดิศ)
Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, เรียบเรียง
Description: ตระกูลวงษ์ของพระยาอัพภันตรีกามาตย์ (ดิศ) สืบมาแต่พระยาจันทราทิตย์ บิดาคือจมื่นอินทร์ประพาศ (เลี้ยง) ซึ่งเป็นบุตรของพระยาจันทราทิตย์ มารดาคือขำ (ท้าวมังสี) มีน้องอีก ๑ คน คือท่านพลับ พระยาจันทราทิตย์มีอายุอยู่มาจนถึงรัฃกาลที่ ๒ ได้นำนายดิศหลานชายถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่อายุ ๖ ขวบ และรับราชการประจำพระองค์ตลอดมาจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระยาอัพภันตรีกามาตย์ (ดิศ) สมรถกับท่านคล้ายมีบุตร ๙ คน และต่อมามีภรรยาอีกหลายคน พระยาอัพภันตรีกามาตย์ป่วยเป็นโรคอุจจาระธาตุพิการถึงอนิจกรรมเมื่อจุลศักราช ๑๒๓๗ อายุได้ ๗๐ ปี
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHf162d1e5f26c675a3dad7b
Date: 1910

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 693.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record