พระยายืนชิงช้า

พระยายืนชิงช้า

Show full item record

Title: พระยายืนชิงช้า
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: รายละเอียดของพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชนุชิต ได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยืนชิงช้า ท้ายเล่มมีพระราชนิพนธ์เรื่องการพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายซึ่งมีอยู่ในเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนพิมพ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/HASHfb5695ca4243cd6e553962
Date: 1962

Files in this item

Files Size Format View
doc.pdf 6.927Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record