สายใยรัก

สายใยรัก

Show simple item record

dc.contributor.author วินัย รอดจ่าย
dc.contributor.editor เพ็ญศิริ กัลยาณมิตร, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator อัศวิน อรุณแสง, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-06-17T09:51:20Z
dc.date.available 2008-06-17T09:51:20Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 974-650-457-6
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1072
dc.description เนื้อเรื่องจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมด้านครอบครัวศึกษา ระดับประถมศึกษา th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-06-17T09:51:20Z No. of bitstreams: 3 SaiYaiRak_print.pdf: 5021204 bytes, checksum: 09e590ee1ef8a8e2360493bc2037f4ec (MD5) SaiYaiRak.exe: 15634569 bytes, checksum: 13efabcb93331cd88285406999e13997 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 6da816c3c3eabbf0f3a5bbf55ed483fc (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-17T09:51:20Z (GMT). No. of bitstreams: 3 SaiYaiRak_print.pdf: 5021204 bytes, checksum: 09e590ee1ef8a8e2360493bc2037f4ec (MD5) SaiYaiRak.exe: 15634569 bytes, checksum: 13efabcb93331cd88285406999e13997 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 6da816c3c3eabbf0f3a5bbf55ed483fc (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.language.iso th th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึุกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การสอนโดยใช้สื่อประสม th
dc.subject สื่อการศึกษา th
dc.title สายใยรัก th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
SaiYaiRak.exe 15.63Mb Unknown View/Open
SaiYaiRak_print.pdf 5.021Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record