แม่หมูผู้น่ารัก

แม่หมูผู้น่ารัก

Show simple item record

dc.contributor.author สุมาลี เจิมสุจริต และคณะ
dc.contributor.editor สมาน บุญล้น, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-21T12:27:44Z
dc.date.available 2008-08-21T12:27:44Z
dc.date.copyright 2524
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1185
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-21T12:27:43Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_11-475.pdf: 1599765 bytes, checksum: 4479771aed2fa4bb09b998599f1380b0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 784de9d8dab44de24cef07a0eefbbb27 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-21T12:27:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_11-475.pdf: 1599765 bytes, checksum: 4479771aed2fa4bb09b998599f1380b0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 784de9d8dab44de24cef07a0eefbbb27 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 26 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.title แม่หมูผู้น่ารัก th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_11-475.pdf 1.599Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record