แจ๋วแหววหัวใจสีเขียว

แจ๋วแหววหัวใจสีเขียว

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
dc.date.accessioned 2008-12-10T15:42:21Z
dc.date.available 2008-12-10T15:42:21Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2097
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-12-10T15:42:21Z No. of bitstreams: 5 deqp-5007-04.mp4: 86098134 bytes, checksum: d23d5e63042681924514cde2abde4296 (MD5) deqp-5007-03.mp4: 83607764 bytes, checksum: 311505241a278a2d5f7fb247bc043a1e (MD5) deqp-5007-02.mp4: 142233044 bytes, checksum: 7ad5e783271507f6932ef2be8eef5fb2 (MD5) deqp-5007-01.mp4: 169692154 bytes, checksum: a9295667a6c93c8830088bf33c4eb709 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: f156e9eccf009402c6840d172c7d00f0 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-12-10T15:42:21Z (GMT). No. of bitstreams: 5 deqp-5007-04.mp4: 86098134 bytes, checksum: d23d5e63042681924514cde2abde4296 (MD5) deqp-5007-03.mp4: 83607764 bytes, checksum: 311505241a278a2d5f7fb247bc043a1e (MD5) deqp-5007-02.mp4: 142233044 bytes, checksum: 7ad5e783271507f6932ef2be8eef5fb2 (MD5) deqp-5007-01.mp4: 169692154 bytes, checksum: a9295667a6c93c8830088bf33c4eb709 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: f156e9eccf009402c6840d172c7d00f0 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.format.extent 4 files (1:03:17 min., 52:54 min., 31:24 min., 33:36 min.) th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries การ์ตูนสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก เรื่อง แจ๋วแหววหัวใจสีเขียว th
dc.rights กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.source กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.subject สิงแวดล้อม th
dc.subject การปลูกต้นไม้ th
dc.subject คุณภาพสิ่งแวดล้อม th
dc.subject การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม th
dc.subject สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน th
dc.subject การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ th
dc.subject การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ th
dc.subject ความหลากหลายทางชีวภาพ th
dc.title แจ๋วแหววหัวใจสีเขียว th
dc.title.alternative การ์ตูนสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก เรื่อง แจ๋วแหววหัวใจสีเขียว th
dc.type วิดีทัศน์ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th

Files in this item

Files Size Format View
deqp-5007-01.mp4 169.6Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-5007-02.mp4 142.2Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-5007-03.mp4 83.60Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-5007-04.mp4 86.09Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record